Engelsk-dansk foto-ordbog

ordbogSøger man på nettet efter fotoemner, vil man uvægerligt falde over en masse engelske udtryk – og hvad betyder de lige på dansk?

Ja, nogle af dem har ikke nogen dansk oversættelse og andre har.

Her har jeg samlet en række engelske fotoudtryk, og selvom de er opstillet alfabetisk, vil det nok være nemmere at søge. Det gør du ved at bruge browserfunktionen Find på siden, som normalt kaldes frem med Ctrl-F. På Mac er det ⌘-F.

Ved nogle ordene er der kort forklaring eller et link, der peger på en uddybning i en artikel på Teknikalt.

Har du kommentarer eller forslag til nye ord, som tilføj en kommentar.

Engelsk Dansk Note
Aberration Abarration Forvrængning af billedet pga. begrænsninger i optikken.
Acquire Import af billeder fra kamera  
AF, Auto Focus Autofokus Se evt. artiklen Hvad er autofokus og afstandsmåling?
AF Assist Autofokus hjælpelys  
AF Servo, Continuous Focus, Follow Focus AF-C, følgefokus Funktion hvor autofokus låses fast på et emne i bevægelse.
Anti Aliasing Anti-aliasing Udglatning pixelerede former.
Anti Shake, Image Stabilization (IS), Share Reduction (SR) Billedstabilisering Billedstabilisering kan enten være indbygget i kamera eller optik. Se evt. artiklen Hvad er stabilisering?
Aperture Blænde, blændeåbning Se evt. artiklen Hvad er brændvidde og blænde?
Aperture Priority Blændeprioritering Se evt. artiklen Hvad er kamera-automatik? 
APS-C APS-C Sensorstørrelse der er ca. halvt så stor som Full Frame. Se evt. artiklen Hvad er en sensor?
Artifact Artefakt Forvrængninger i billedet der er opstået af fx kompression.
Aspect Ratio Billedproportion Forholdet mellem antallet af pixels vandret og lodret. Små kameraer har ofte 4:3, men DSLR har 3:2.
Average Metering Gennemsnitsmåling Målemetode for lysmåler. Se evt. artiklen Hvad er en lysmåler?
AWB (Auto White Balance) Automatisk hvidbalance Se evt. artiklen Hvad er farvetemperatur og hvidbalance?
Backlight Modlys Se evt. artiklen Hvad er en lysmåler?
Barrel Distortion Barrel Distortion Tøndeformet optisk forvrængning især ved billigere optikker
Batch Scan Batchskanning Skanning af flere billed på en gang
Bit Bit Den mindste digitale enhed. Otte bit udgør én byte.
Blocked Shadows Sorte skygger Skygger uden detaljer.
Blowout Udbrændte højlys Hvide områder uden detaljer.
Blur Sløret  
Bokeh Bokeh Japansk udtryk der betyder “slør” eller “dis”. Bruges om en uskarp for- eller baggrund, som især opnås med DSLR med stor blændeåbning længere optikker.
Bracketing Bracketing Funktion der muliggør at optage en serie billede, der eksponeres forskelligt. Enten kan det bedste skud anvendes direkte eller billederne kan kombineret til et HDR-billede.
Buffer Memory Hukommelsesbuffer Bufferen gemmer optagelsen indtil den lagres på SD-kortet.
Burst mode, Contignuous Mode Burst mode Tilstand hvor der laves en serie optagelser.
Burst Rate Burst rate Antal optagelser der kan gemmes i hukommelsesbufferen. Burst speed er hastigheden – fx angivet som billeder pr. sekund.
Card Reader/Writer Kortlæser  
CCD, CMOS CCD, CMOS Forskellige sensorteknologier.
Color Depth Farvedybde Antal mulige farver sensoren kan registrere.
Color Temperature Farvetemperatur Se evt. artiklen Hvad er farvetemperatur og hvidbalance? 
Composition Komposition  
Compression Kompression Se evt. artiklen Hvad er JPG?.
Crop Factor Crop-faktor Se evt. artiklen Hvad er et full frame DSLR?
Depth of Field (DOF) Dybdeskarphed Se evt. artiklen Hvad er dybdeskarphed?
Digital Zoom Digital zoom Zoom hvor billedet blot beskæres i kameraet. Modsat: optisk zoom.
DPI (Dots per Inch) DPI Prikker pr. tomme – et udtryk for printeropløsning.
DSLR (Digital Single Lens Reflex) DSLR, digitalt spejlreflekskamera  
Dynamic Range Eksponeringsspillerum Spændet mellem det lyseste og det mørkeste område sensoren kan registrere. Øjet kan registre langt flere farvenuancer og lysintensiteter end selv den bedste sensor.
Electronic Viewfinder (EVF) Elektronisk søger  
EXIF (Exchangeable Image File) EXIF Metadata vedr. data om blænde, lukker, tid, dato og en lang række andre data der gemmes i det digitale billede.
Exposure Eksponering Se evt. artiklen Hvad er eksponering?
Exposure Compensation Eksponeringskompensation Funktion der muliggør at den automatiske eksponering kan justeres.
F-Stop (Aperture) Blændetrin  
File Format Filformat Fx JPG, TIFF eller DNG.
Firmware Firmware Den software der styrer kameraet funktioner.
Focal Length Brændvidde Se evt. artiklen Hvad er brændvidde og blænde?
Four Thirds (4/3) Four Thirds Sensorformat, der bruges af bl.a. Olympus og Panasonic, Four Thirds er lidt mindre end APS-C.
Fringing Fringing, Farveslør Farveslør ved store kontraster i kanterne af billeder, der er taget med især billigere optikker.
Frontlight Medlys  
Geotag Geotag GPS-koordinater der indlejres i billederne. Se evt. artiklen
HDR, HDRI HDR Se evt. artiklen Hvad er HDR-foto og hvordan fungerer det?
Highlights Højlys  
Histogram Histogram Graf der viser fordelingen af lysintensiteter i billedet.
Hot Shoe Blitz-sko  
ISO ISO Se evt. artiklen Hvad er ISO og billedstøj?
JPEG, JPG Komprimeret billedformat Se evt. artiklen Hvad er JPG?
Lag Time, shutter lag Forsinkelsesfaktor Den tid der går fra der trykkes på udløseren til billedet tages.
Lens Optik, objektiv, linse Se evt. artiklen Hvad er optik eller linse eller objektiv?
Lossy Tabsgivende komprimering  
Megapixel Megapixel 1 mio pixels.
Monopod Et-benet stativ Se evt. artiklen Hvad er et fotostativ?
Motion blur Bevægelsessløring  
Noise Billedstøj, digital støj Se evt. artiklen Hvad er ISO og billedstøj?
Noise Reduction Støjreduktion  
Non-loss, lossless Tabsfri komprimering  
Optical Zoom Optisk zoom Ægte zoom hvor linsen forstørrer et udsnit af motivet. Modsat: Digital zoom.
Overexposure Overeksponeret, overbelyst Se evt. artiklen Hvad er eksponering?
Pincushion Distortion Pincushion Distortion Forvrængning på billigere optikker. Det omvendte af Barrel distortion.
Pixel Pixel Se evt. artiklen Hvad er en pixel?
Pixelization Pixeling  
RAW RAW Tabsfrit billedformat, der rummer alle data fra sensoren. RAW-filer efterbehandles med en RAW-converter som fx Lightroom. Se evt. artiklen Hvad er RAW?
Red Eye Røde øjne  
Red Eye Reduction Reduktion af røde øjne Funktion til at begrænse røde øjne på billeder
Remote Capture Fjernudløser Kameraret udløses trådløst eller pr. kabel.
Resolution Opløsning Se evt. artiklen Hvad er opløsning?
Saturation Farvemætning  
SD Card SD-kort Se evt. artiklen Hvad er et SD-kort?
Sensitivity Følsomhed Se evt. artiklen Hvad er ISO?
Shutter Lukker, udløser Se evt. artiklen Hvad er lukkerhastighed?
Shutter Priority Lukkerprioritering Se evt. artiklen Hvad er kamera-automatik?
Shutter speed Lukkerhastighed Se evt. artiklen Hvad er lukkerhastighed? 
Selftimer Selvudløser  
Sceen Mode Program, optagefunktion Se evt. artiklen Hvad er kamera-automatik?
SLR (Single-Lens-Reflex) SLR Spejlreflekskamera (typisk til film)
Spot Metering Spotmåling Måling af lys eller afstand i et eller flere små punkter – modsat gennemsnitsmåling. Se evt. artiklen Hvad er en lysmåler?
Thumbnails Miniaturebilleder  
Tripod Tre-benet stativ Se evt. artiklen Hvad er et fotostativ?
TWAIN TWAIN Standard for overførsel fx mellem skanner og computer. Betyder sjovt nok Technology Without An Interesting Name.
Underexposure Undereksponeret, underbelyst Se evt. artiklen Hvad er eksponering?
Viewfinder Søger Søgeren kan enten være optisk eller digital.
Vignetting Vignettering Mørke hjørner på et foto.
Watermark Vandmærke  
White Balance Hvidbalance  

Artikel slutArtiklen er oprindeligt fra november 2011. Opdateret 2015.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *