Hvad er JPG?

De digitale billeder kan gemmes i forskellige filformater. Alle kameraer bruger alle formatet JPG (eller JPEG), der komprimerer billedets data, så det fylder ikke fylder så meget. De større kameraer kan også gemme i RAW-formatet, som er et ukomprimeret format, der indeholder langt flere informationer.

JPG

JPG-formatet er som nævnt et komprimeret format, og det er komprimeret på en sådan måde, at nogle data i billedet går tabt. Det lyder lidt uhensigtsmæssigt, men det er ikke noget reelt problem, for det er næsten udelukkende data, som der ikke er brug for, der fjernes.

Flere JPG-kvaliteter

Normalt har kameraet en indstilling, hvor man kan selv styre, hvor kraftigt billedet skal komprimeres. Hvis man vælger bedste kvalitet, sker der næsten ikke noget datatab. Vælger man en dårligste kvalitet, kan man godt se, at billedet forringes – men til gengæld fylder det meget mindre. Se eksemplet nedenfor, hvor højre side af billedet er komprimeret kraftigt..

To ænder
Venstre side af billedet normalt komprimeret og højre side er hårdt komprimeret.

Nedenfor ses et næbbet af den venstre and i kraftigt forstørret udgave. Den normale udgave er venstre, og den hårdt komprimerede er til højre.

Næb
Her kan man virkelig se forskellen på komprimeringen.

Et hårdt komprimeret billede fylder kun ca. en fjerdedel af det normalt komprimerede billede. Flere måder at reducere filstørrelsen på Man kan også reducere et billedes størrelse ved at gøre det mindre. Billeder, der skal ses på en HD-skærm, behøver således ikke at være mere med to megapixel.

Indstil kvalitet og størrelse i kameraet

Man kan indstille JPG-kvaliteten og billedstørrelsen i selve kameraet. Eksemplerne er taget fra et ældre Canon PowerShot.

JPG-kvalitet
Her hedder de tre kvaliteter Meget fin, Fin og Normal.
Størrelse
Her kan vælges mellem fem størrelser.

På billedet til venstre ses menuen, hvor man vælger mellem kvaliteterne Meget fin, Fin og Normal.

På billedet til højre ses menuen, hvor man størrelsen. Størst er L (Large) med 8 megapixel og mindst er S (Small) med blot 0,3 megapixel.

Ændringerne kan også lave på computeren Man kan også vælge at optage billederne i fuld størrelse og bedste kvalitet. Efterfølgende kan man nemlig altid ændre kvalitet og størrelse i et billedbehandlingsprogram – men dog kun nedad (lavere kvalitet og mindre størrelse). Mange kameraer giver i øvrigt også mulighed for, at den slags redigering kan laves i kameraet (efter billedet er taget). Artikel slut  

Print Friendly, PDF & Email

Skriv en kommentar