Hvad er autofokus og afstandsmåling?

På et kamera kan afstandsmålingen forgå manuelt eller automatisk.

Mobilkameraer i den billige ende har ikke nogen afstandsmåler, idet optikken slet ikke kan fokusere – den er lavet med en lille blændeåbning og en kort brændvidde, og sådan en optik har sine begrænsninger, men dens store styrke er, at den normalt er skarp fra 1½-2 meter til uendelig.

Manuel afstandsmåler

Fokusring
Gammel fast optik (dvs. uden zoom). Den ring, man drejer på for at stille skarpt, er fremhævet..

Før kameraerne fik autofokus, havde de enten fixfokus (som de mobilkameraer, der er nævnt ovenfor) eller manuel fokus. I dag er det mest spejlreflekskameraer, der har manuel fokus.

På denne type kamera kigger man (via et spejlarrangement) ud gennem optikken, og man stiller skarpt ved at dreje på en ring på optikken.

Fordelen ved manuel fokusering er, at man selv styrer det hele – og man risikerer ikke, at der fokuseres på noget forkert.

Autofokus – automatisk afstandsmåler

Den automatiske afstandsmåler – autofokus – kan være mere eller mindre avanceret. De mest simple måler blot afstanden til midten af billedet og indstiller afstanden efter det. De lidt mere smarte har indbyggede motivprogrammer, som analyserer motivet og sammenligner med de motiver, de kender i forvejen.

Skal man fx tage et billede af to personer, der står side om side, vil midten af motivet ofte være baggrunden, og det er jo ikke den, der skal fokuseres på. Her kan automatikken finde ud af, at der skal fokuseres på personerne. På samme måde kan kameraet genkende andre typer motiver og indstille afstanden derefter.

Facedetection

En variant er ovenstående er facedetection (ansigtsgenkendelse), hvor kameraet kan finde ansigter på motivet og fokusere på dem.

Smiledetection

På nogle kameraer er automatikken udbygget, så den kan genkende smil og lukkede øjne. Her sker der det, at kameraet venter med at tage billedet, til der er glade ansigter og åbne øjne (– men det har ikke noget med afstandsmåling at gøre…)

Fokuslås

På stort set alle kameraer (bortset fra mobilkameraer), kan man låse autofokusfunktionen ved at trykke udløserknappen halvt ned. Hvis kameraet er indstillet til at fokusere på midten af billedet, bruger man denne fremgangsmåde:

  1. Sørg for, at det du vil fokusere på, er midt i billedet, (der vil ofte være en markering af fokuspunktet)
  2. Tryk udløseren halv ned
  3. Flyt nu kameraet, så du får det motiv, du vil have, og tryk udløseren helt ned

Autofokus som støtte

Selvom man slår autofokus fra på et spejlreflekskamera, kan man alligevel støtte sig til kameraets afstandsmåler. Der vil nemlig normalt være en indikering af, om det man fokuserer på, er skarpt. Det kan man så støtte sig til, hvis man vil.

Fokusering, når det er mørkt

Hvis der ikke er lys nok, kan automatikken ikke fokusere – den kan simpelthen ikke se! Der er derfor mange kameraer, der har indbygget en lille lampe, som kameraet aktiverer, for at sætte lys på motivet. Det fungerer dog ikke, hvis motivet er langt væk. Artikel slut

 

Print Friendly, PDF & Email

Skriv en kommentar