Hjem » Fotografering » Introduktion til Sony A6000 (spejlfrit systemkamera)

Introduktion til Sony A6000 (spejlfrit systemkamera)

Findes også i metallic og sort.

Sony A6000 (også betegnet Alpha 6000 eller ILCE-6000) er det mest udbredte mirrorless kamera. Læs evt. mere om mirrorless (spejlfrie) kameraer her.

Sony A6000 er fra 2014, men det er stadig mere populært end efterfølgerne  – nok fordi der ikke er den helt store forskel, og fordi A6000 er væsentligt billigere.

Nøglespecifikationer 

Sony A6000: 24 MP sensor (APS-C), 3″ kipbar skærm, digital søger, 11 billeder pr. sekund, HD video. 

Meget af nedenstående gælder dermed også de nyere modeller (a6100, A6400, A6600 og A67600).

Dansk brugerflade
Hvis menuer mv. ikke er på dansk, så start med at få indstillet det: Tryk på MENU og gå til den sidste kategori (en værktøjskasse) og på den fjerde underfane vælger du punkt 3 (Language) og vælger Dansk.

Indbygget hjælp
Når du er inde i enten MENU eller Fn, kan du trykke på C2 (der også fungerer også som Slet ved afspilning) og få dansk hjælp til det punkt, du står på. Nogle valg er grå fordi de ikke kan vælges, men også her kan du trykke C2 for at få mere at vide.

Der findes også en stor online-manual til A6000. Læs mere nedenfor under Mere hjælp.

Selve kameraet

Mange muligheder, mange indstillinger
Man kan bruge kameraet med stort udbytte ved blot ved lade kameraet automatik styre det meste, men skulle man have lyst til at få kontrol over tingene selv, er der rig mulighed for det. Dels er der mulighed for indstille stort set alt manuelt (lukkerhastighed, blænde, ISO, fokus osv), og dels kan man konfigurere kameraet, stort set som man vil have det. Kameraet kan fx tage billeder, når folk smiler, og man kan indstille hvor meget smil, der skal til, før billedet tages. Ja, der findes endog en indikator for det på skærmen. I MENU er der 110 forskellige punkter, der kan indstilles.

 Forside

På billedet øverst ses kameraet i den hvide udgave med den stabiliserede standardoptik. Den har tre gange optisk zoom og går fra 16-50mm – svarende til et 24-75 mm på et gammeldags filmkamera.

Bagsiden

Foto: Jürgen Matern / Wikimedia Commons [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Digital søger

Når kameraet er tændt skiftes automatisk mellem LCD-skærm og søger. Der vises et væld af ikoner i søgeren, men visningen kan ændres ved at trykke på DISP. Dertil kommer, at man i MENU > Brugerdef. indstillinger > Disp-knap kan indstille hvilke ikoner, man vil have vist.

Tilbehørssko

Her kan fx tilsluttes blizt – men ikke mikrofon, da der ikke er stik til mikrofon på A6000.

Blitz-knap

Ved et tryk popper blitzen op.

MENU-knap

Her findes alle de grundlæggende indstillinger – inddelt i disse faner:

Kameraindst.
Brugerdef. indstillinger 
Trådløs 
Applikation 
Afspil 
Opsætning 

Naviger med at trykke ←, ↑, → eller ↓ på Kontrolhjulet. Du kan også dreje på kontrolhjulet for at gå gennem de enkelte punkter. Endelig kan du dreje på Kontrolvælgeren for at hoppe fra underfane til underfane.

Der er vildt mange muligheder for at indstille næsten alt, og det kan godt være lidt svært at finde ud af, hvor de forskellige indstillinger gemmer sig, men prøv dig frem og brug C2-knappen for yderligere hjælp.

LCD-skærm

Bruges ved både optagelse og afspilning. Holder man øjet op til søgeren, slukkes skærmen og indholdet vises i stedet i søgeren. Der vises et væld af ikoner på LCD-displayet i optagetilstand, men visningen kan ændres ved at trykke på DISP. Dertil kommer, at man i MENU > Brugerdef. indstillinger > Disp-knap kan indstille hvilke ikoner, man vil have vist.

Tilstandsvælger

Her vælger man optagetilstand. Fx Auto, Panorama eller Video. Se Sonys tips til indstillinger i forskellige optagesituationer.

 

Annonce i samarbejde med PriceRunner

AEL-knap (Auto Exposure Lock)

Knappens funktion kan indstilles i MENU > Indstillinger > Underfane 4.

Kontrolvælger

Bruges til at ændre indstillinger. Har ofte samme funktion som Kontrolhjulet (når det drejes). I tilstanden M (Manuel) ændrer Kontrolvælgeren blænden, mens Kontrolhjulet ændrer lukkeren.

Funktioner (Fn)

Bruges i optagetilstand til at ændre fx lysmålermetode, ISO, fokusmetode og meget andet. Der er tale om genveje til indstillinger i MENU’en. Man kan selv ændre dem til at pege på indstillinger, man måske bruger mere.

Kontrolhjul

Når hjulet drejes virker på samme måde som Kontrolvælgeren (for det meste). Er man i Funktioner kan man fx direkte skifte indstilling for den valgte funktion. Trykker man midt på knappen virker det som “OK”. Trykker man i kanten af knappen, svarer det til navigationstaster: venstre, højre, op eller ned.

Afspilningsknap

Skifter fra optagetilstand til afspilningstilstand – og omvendt. Trykkes på AEL-knappen i afspilletilstand, zoomes i det valgte billede.

Slet-knap

Bruges til at slette (i afspilningstilstand). Fungerer også som hjælpeknap (C2) (se ovenfor under MENU).

Foto: Jürgen Matern / Wikimedia Commons [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Top

På kameraets overside ses tilbehørssko, pop-up blitz, Tilstandsvælger og Kontrolvælger. Over disse to sider: tænd/sluk/udløser og C1. C1 er en programmerbar knap, der fra fabrikken er indstillet til valg af fokus-måde. C1 på bagsiden kan i øvrigt også programmeres.

Fokus

Kameraet har en meget avanceret autofokus, som bl.a. kan holde fokus på objekter i bevægelse. Sony har en del dansk dokumentation på nettet om fokusering.

Spar strøm

A6000 bruger en del strøm – selv når det er slukket. For at fjerne strømforbruget i slukket tilstand kan man indstille wifi til Flytilstand (MENU > Forbindelser > 1). Ligeledes kan man slå det automatisk skift mellem søger og skærm fra. Det sker her: MENU > Indstillinger > 3 > FINDER/MONITOR. Skærm og søger bruger nogenlunde lige meget strøm, så der ikke det store at spare ved fx kun at bruge søgeren.

Mere hjælp

Som nævnt er der kontekstsensitiv hjælp med C2-knappen. I optagetilstand giver C2 adgang til en mere generel hjælp med nyttige optagetip. Denne hjælp kan også findes under MENU > Optagemenu > 7 > Liste med optagetip. Ligesom C1 kan C2 programmeres, og bruger man C2 til noget andet, kan hjælpen altså findes i MENU.

Der findes en meget omfattende og noget uoverskuelig online-manual til A6000 hos Sony. Den er ikke umiddelbart til at finde ud fra den lille vejledning, der følger med kameraet. Se A6000-manualen her.

Der findes en del materiale om kameraet på Youtube (på engelsk). Se bl.a. denne tutorial (ca. 1 time):

Robert Wilson har også en masse videoer på Youtube om A6000.

Denne artikel bliver løbende opdateret – har du kommentarer, rettelser eller spørgsmål, så brug gerne kommentarfeltet nedenfor.Artikel slut

Print Friendly, PDF & Email

Skriv en kommentar