Hjem » Fotografering » Værktøjerne i Photoshop Elements i Expert mode

Værktøjerne i Photoshop Elements i Expert mode

pse-toolsAdobe Photoshop Elements (PSE) er et glimrende billedbehandlingsprogram, som kun koster en brøkdel af “storebror” Adobe Photoshop, men som alligevel har mange faciliteter. PSE har tre forskellige brugerflader: Quick (hurtig), Guided (vejledt) og Expert (ekspert).

Expert-mode giver adgang til mange avancerede værktøjer, og der er dem, der kort er beskrevet nedenfor. Oversigten er baseret på version 12.

Findes ikke på dansk
Phostoshop Elements (PSE) findes ikke på dansk (længere), så vi nøjes med den engelske udgave. At programmet er på engelsk, kan det gøre det vanskeligere at bruge for nogen, men til gengæld er der gjort meget for at gøre selve programmet brugervenligt. 

Oversættelserne (i parenteser) er, i det omfang det er muligt, taget fra værktøjernes navne i den danske udgave af  Photoshop CC (som findes på dansk).

Når værktøjsikonet rummer flere funktioner, er de nævnt i tabellen nedenfor som alternative funktioner.

Zoom tool (Zoomværktøj) – Genvejstast: Z
Med dette værktøj kan man zoome ind og ud på siden. Genvejstast: Z.
Zoom ind: Ctrl+=. Zoom ud: Ctrl+-

Vis
Vise

Hand tool (Håndværktøj) – Genvejstast: H
Har man zoomet ind, kan man med flytte udsnittet trække med Hand Tool. Genvejstast: H

Move tool (Flytteværktøj) – Genvejstast: V
Bruges bl.a. når man arbejder med lag.

Lasso tool (Lassoværktøj) – Genvejstast: L
Bruges til at lave en frihåndsmarkering.
Alternative funktioner: Magnetic Lasso Tool (Magnet lassoværktøj) og Polygonal Lasso tool (Polygon lassoværktøj).

Vælg.
Vælge

Rectangular Marquee tool (Rektangulær markeringsrammeværktøj) – Genvejstast: M
Benyttes til at lave en firkantet markering, som fx kan slettes. 
Alternativ funktion: Elliptical Marquee Tool (Elliptisk markeringsrammeværktøj). 

Quick Selection tool (Hurtigt markeringsværktøj) – Genvejstast: A
Værktøjet kan på næsten magisk vis vælge elementer på billedet med et enkelt klik.
Alternative funktioner: Selection Brush tool (Markeringspensel) og Magic Wand tool (Tryllestavsværktøj).

Red Eye Removal tool (Værktøj til røde øjne) – Genvejstast: Y
Alternativ funktion: Pet Eye tool (Værktøj til øjne på kæledyr).

Smart Brush Tool (Smart markeringspensel) – Genvejstast: F
Opretter automatisk et justeringslag, som fx kan gøres mørkere.

Blur Tool (Sløringsværktøj) – Genvejstast: R
Alternativ funktion: Sharpen tool (Skarphedsværktøj)
Værktøjet kan enten sløre områder af billedet eller få dem til at fremstå tydeligere

Forbedre
Forbedre

Spot Healing Brush tool (Pletreparationspensel) – Genvejstast: J
Alternativ funktion: Healing Brush tool (Reparationspenselværktøj)
Værktøjet er content aware – dvs at rettelserne tilpasses omgivelserne i det omfang det er muligt.

Clone Stamp tool (Stempelkloningsværktøj) – Genvejstast: S
Alternativ funktion: Pattern Stamp tool (Mønsterstempelværktøj)
Kloning kan kopiere et område af billedet til et andet område. Mønster-værktøjet kan klone et mønster (fx slangeskind) ind i områder at billedet.

Sponge tool (Svampværktøj)  – Genvejstast: O
Værktøjet kan ændre farvemætningen. 
Alternative funktioner: Dodge tool (Gør lysere-værktøj) og Burn tool (Brændingsværktøj)

Brush tool (Penselværktøj)  – Genvejstast: B
Alternative funktioner: Color Replacement tool (Farveerstatningsværktøj) og
Impressionist Brush tool (Oliemalingspensel).

Paint Bucket tool (Malerspandværktøj) – Genvejstast: K
Alternativ funktion: Pattern Bucket tool (Mønstermalerspandværktøj)

Color Picker tool (Pipetteværktøj)  – Genvejstast: I

Horizontal Type tool (Værktøj til vandret tekst)  – Genvejstast: T

 

Tegne/male
Tegne/male

Eraser tool (Viskelæderværktøj) – Genvejstast: E
Alternative funktioner: Background Eraser tool (Baggrundsviskelæderværktøj) og
Magic Eraser tool (Magisk viskelæderværktøj).

Gradient tool (Farveforløbsværktøj) – Genvejstast: G

Custom Sharpe tool (Værktøj til brugerdefineret form)  – Genvejstast: U

Pencil tool (Blyantværktøj) – Genvejstast: N

Crop tool (Beskæringsværktøj) – Genvejstast: C
Andre funktioner: Cookie Cutter tool (Beskæring efter figurer)

Content-Aware Move tool (Indholdsafhængig flytning)– Genvejstast: Q
Man kan flytte objekter på et billede, så baggrunden gedannes på magisk vis.

Ændre
Ændre

Recompose tool (Indholdsafhængig rettelse) – Genvejstast: W
Man kan skalere et billede samtidig med at afmærkede områder ikke påvirkes.

Straighten tool (Billedopretningsværktøj)  – Genvejstast: P

Set Foreground Color (Vælg forgrundsfarve)

Farve
Farve

Set Background Color (Vælg baggrundsfarve)

 Artikel slut

Print Friendly, PDF & Email

Skriv en kommentar