Programmering af knapper på Sony A6000

Sony A6000 er et fremragende lille kamera, der med sin 24 MP APS-C leverer en billedkvalitet, som matcher DSLR-kameraer i samme prisklasse.

For at få det bedste ud af kameraet, er det en god ide indstille det, så det passer til dine behov.

Jeg vil her beskrive nogle af indstillinger, jeg har valgt – det kan måske give dig inspiration til at finde ud af, hvordan du vil konfigurere dit kamera.

Programmering af specialtaster

I MENU  6.1 og 6.2 kan man definere, hvordan en række af knapperne skal fungere. De er alle forudindstillet fra Sonys side, men det kan man altså ændre på. 

Tasterne giver genveje til nogle af de ca. 110 punkter i MENU, så hurtige genveje er en god ting. Vi tager Knapperne en for en:

Fn-knappen

Fn-skærmen.

Trykker man på Fn i optagemode, får man tolv genveje til indstillinger, som man ellers skal ind i MENU for at finde. Når kameraet tages i brug er de indstillet som vist på billedet.

Fn-knappens funktioner indstilles på  6-1.

Øvre række 1 Fokustilstand – Skift fx mellem autofokus og manuel fokus
Øvre række 2 Fokusområde  – Skift fx mellem zone og spot-måling
Øvre række 3 Lysmålermetode – Skift mellem Multi, Center, Spot
Øvre række 4 Zebra – Off, 1-100% (100% markerer områder, hvor der forkommer 100% hvid)
Øvre række 5 SteadyShot
Øvre række 6 Blitztilstand
Nedre række 1 Kvalitet – Skift mellem RAW og JPG
Nedre række 2 Maksimumniveau – Markerer områder, der er i fokus ved manuel fokusering
Nedre række 3 Maksimumfarve – Valg af farve til markering af ovenstående
Nedre række 4 DRO/Auto HDR – Brug fx til at vælge HDR (ikke i RAW)
Nedre række 5 Hvidbalance – Auto eller andre indstillinger
Nedre række 6 Optagetilstand – kan bruges i video-mode

Knapperne nedenfor indstilles i MENU  6.2.

AEL

Knappen (Auto Lock Exposure), kan bruges til flere formål – fx til låse lysmåleren efter at udløseren er trykket halvt ned. På den måde kan man omkomponere billedet uden at lysmåleringen ændres. Knappen kan også bruge til at fokusere (såkaldt Back Focus) (fremfor at bruge udløseren).

C1 (Brugertilpasset knap 1)

C1 kan fx bruges til hente tilstande fra Hukommelse, hvor man kan gemme tre forskellige sæt indstillinger. Den kan også findes via MENU ( 7.5). Hukommelse gemmes via MENU  7.6. En anden anvendelse kan være at bruge den til Fokusforstørrelse – noget der kan være meget nyttigt, hvis man skal fokusere manuelt.

C2 (Brugertilpasset knap 2)

C2 kan fx benyttes til Øje-AF, hvor fokuseringen kan låses på et øje. Funktionen kan kun benyttes hvis C1 trykkes ned mens udløseren er aktiveret.

MOVIE-knap

Knappen med den røde prik helt ude til højre kan bruges til at starte video-optagelse. Med  6.5 kan man indstille om den skal kunne benyttes uanset indstilling af Tilstandsvælgeren.

I artiklen Indstillingerne i MENU på Sony A6000 kan du se en tabel med en oversigt over samtlige punkter i MENU – dem er der 110 af!

Kontrolhjul

Kontrolhjulet kan jo en masse ting: Det kan drejes, det kan trykkes op/ned/højre/venstre (som piletaster), og det kan trykkes i midten (som OK). Funktionerne står på selve kameraet, men det kan programmeres til andre funktioner.

Jeg foretrække imidlertid at bevare dem, som de er – andet vil være ret forvirrende, synes jeg.

Kontrolhjul og Kontrolvælger

Disse to hjul kan indstilles til direkte at kunne bruges til eksponeringskorrektion. Normalt har de nogenlunde samme funktion, så det er ikke noget problem, at det kun er den ene der kan bruges til dens oprindelige funktion. Undtagelsen er ved Manuel, hvor det ene hjul styrer blænden, og det andet styrer lukkeren. Det er imidlertid ikke noget problem, da der ikke er brug for eksponeringskorrektion i Manuel mode. Det indstilles på  6.4.Artikel slut

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

  • Relevante artikler og annoncer