GSM-koder til mobilen

Med såkaldte GSM-koder kan du nemt lave viderestilling og styre, hvordan din telefon opfører sig ved optaget, intet svar osv. Se koderne her.

Generel viderestilling

Vil du viderestille alle opkald til et andet nummer, taster du **21*xxxxxxxx# og afslutter med “Ring op” – “xxxxxxxx” er det nummer, du viderestiller til. Altså:

**21*xxxxxxxx# og du annullerer med ##21#

Betinget viderestilling

Du kan også indstille, at der viderestilles i bestemte situationer.

Når du ikke svarer

Du kan indstille et nummer, der skal viderestilles til, når du ikke svarer, her er koden:

Tast **61*xxxxxxxx# og du annulerer med ##61# 

Du kan indstille et timeout, som styrer hvor hurtigt, der viderestilles (mellem 5 og 30 sekunder). For at viderestille efter 30 sekunder taster du:

**61*xxxxxxxx**30#

Når telefonen er slukket

Er telefonen slukket, eller er der ingen dækning, kan du viderestille således:

**62*xxxxxxxx# og annuller med ##62#

Når der er optaget

Er dit nummer optaget, bruger du denne kode:

**67*xxxxxxxx# og annuller med ##67#

TIP: Er der nogle GSM-koder du bruger jævnligt, så læg dem ind i din telefonbog.

Betinget viderestilling samlet

Vil du altid viderestille, når du ikke svarer /  telefonen er slukket / der er optaget kan du bruge denne kode:

**004*xxxxxxxx#  

Annuller alle viderestillinger

Vil du slå alle viderestillinger fra, kan du bruge koden:

##002#

Hvilket nummer viderestilles der til?

Hvis du vil undersøge om viderestilling er aktiv (og hvilket nummer der viderestilles til) kan du bruge koden:

*#21# 

Hvis der følger en app med dit mobilabonnement, kan du muligvis styre viderestillinger i den frem for at bruge GSM-koderne.

GSM-koder til telefonsvareren

Hvis din mobil går for hurtigt på telefonsvareren, kan du også styre det med en GSM-kode. Her skal du bruge nummeret på din telefonsvarer, og det finder du med koden:

*#61# 

Efter et øjeblik vises dit mobilselskabs telefonsvarernummer og den aktuelle ringetid. Det kan fx se således ud:

Her er telefonsvarernummeret +4523500200 og timeout er 25 sekunder.

Skal timeout forlænges til 30 sekunder (som er max), bruges koden:

**61*0045xxxxxxxx*30# , hvor xxxxxxxx erstattes af telefonsvarernummeret.

Koderne ovenfor kan også bruges til telefonsvarer, hvor du bruger telefonsvarernummeret som det nummer, der stilles videre til.

Der er mange flere koder, og dem kan du bl.a. læse om på Wikipedia. Check evt. dit mobilselskab ved at søge på fx cbb gsm-koder

Print Friendly, PDF & Email

Skriv en kommentar