Hjem » Diverse emner » Brug en elektronisk radiatortermostat

Brug en elektronisk radiatortermostat

Vil man spare op til 30% på varmeregningen, kan man bruge en elektronisk radiatortermostat. Der findes en masse modeller, og her skal vi se på en billig model, som alligevel har en masse smarte funktioner.

Der findes flere modeller på markedet, som fungerer på samme måde, og forklaringen er formentlig, at det er den samme chip, der sidder i mange af dem.

Der findes nogle dyrere modeller fra bl.a. Danfoss og Netatmo, som kan styres og programmeres i en app. 

 

Annonce i samarbejde med PriceRunner

Funktioner

Man kan indstille normal og sænkningstemperaturer for hver ugedag – så man fx kan have en lavere temperatur om natten og om dagen, mens man er på arbejder, og en højere temperatur om morgenen og eftermiddag/aften. 

Der er også en funktion, der skruer ned for varmen, hvis temperaturen falder pludseligt (åbent vindue-funktion).

Andre smarte features er bl.a. en ferieindstilling, en sommerindstilling, beskyttelse mod tilkalkning, børnesikring og meget andet. Læs mere nedenfor.

Man kan i øvrigt skrue op og ned for varmen som på en almindelig radiatorventil.

Programmering

Lad os se på, hvordan man bruger og indstiller enheden. Den betjenes via to knapper og et drejehjul – her kaldes de A, B og C. Se billedet.

A – Venstre knap: Bruges til skifte funktion (kort tryk) og tilgå menuen (langt tryk – tre sekunder).
B – Højre knap: Bruges til at skifte mellem “høj” og “lav” temperatur.
C – Drejehjul: Bruges til at ændre indstillinger (ved at dreje), og bekræfte (ved kort tryk).

Indstil uret

Når batterierne sættes i vises årstallet, og det aktuelle år/måned/dato/klokkeslæt skal indstilles.

 • År: Skal der stå “2018”, så drej på hjulet (C) til det ønskede årstal, og tryk for at bekræfte.
 • Måned og dato: Drej på C for at vælge måned, tryk for at bekræfte. Drej på C for at vælge dato og bekræft.
 • Klokkeslæt: Drej på C for at indstille timer og bekræft. Drej på C for at indstille minutter og bekræft.

Man kan også indstille uret via menuen (langt tryk på A > Vælg DAT)

Enheden har indbygget kalender og kender derfor både ugedage og vinter/sommertid og skudår.

Menuen

Menuen (langt tryk på A) indeholder følgende punkter: PRO, DAT, POS, DST, AER, TOF og RES – læs om dem nedenfor. Trykker man på A, når enheden ikke er monteret, kommer man straks ind i menuen.

Indstil ugeprogram

Enheden har nogle forudindstillede værdier: natsænkning fra 0.00 til 6.00 og 9.00 til 17.00 samt 23.00 til 23.59. Eller omvendt: normaltemperatur fra 6.00 til 9.00 og fra 17.00 til 23.00. 

Som nævnt kan man indstille hver dag for sig, men man kan også vælge hverdage (Mo Tu We Th Fr), weekend (Sa Su) eller hele ugen (Mo Tu We Th Fr Sa Su).

Gå ind i menuen (langt tryk på A) og vælg PRO. Så står der DAY – drej for at vælge den ønskede dag/de ønskede dage.

Vil man fx indstille 17° fra 0.00 til 5.00, 22° fra 5.00 til 20.00 og 18° fra 20.00 til 23.59, gør man således:

 • Når dagen/dagene er valgt, trykkes C (bekræft). Nu vises 0:00 – tryk C og temperaturen vises. Indstil på 17° og bekræft.
 • Vælg 5.00 og bekræft, vælg 22° og bekræft.
 • Vælg 20.00 og bekræft, vælg 18° og bekræft.
 • Vælg 23.59 og bekræft.
Enheden behøver ikke være monteret på radiatoren, for at man kan indstille den. Er den ikke monteres vises INS på displayet (hvis der ikke vises andet). 

Indstil højre knap

Højre knap kan bruges til at skifte mellem en “høj” og en “lav” temperatur. Det kan fx være 22° og 17°.

På badeværelset har jeg valgt 5° som den lave temperatur, for så kan man blot trykke på den, når der luftes ud. Man trykker så igen, når vinduet er blevet lukket. Man kan også dreje på C for at indstille en lavere temperatur – og dreje igen for at skrue op. Læs også om udluftningsfunktionen (se nedenfor).

Højre knap indstilles ved at man trykker på den i tre sekunder (langt tryk). Den kan kun programmeres, når enheden er monteret.

Almindelig drift

Enheden i Automode.

Når enheden er installeret (se tips vedr. installation nedenfor), kan det se ud som på billedet. Her er enheden i Auto-mode, temperaturen er sat til 22°, og “høj” temperatur er aktiv mellem kl. 6.00 og kl. 20.00. På displayet kan du se, det er lørdag (Sa), men du kan ikke se hvad klokken er. 

Du kan skifte mellem Auto, Manu og “ferie” ved at trykke på A.

Auto

I Auto-mode fungerer enheden i henhold til de indstiller du har foretaget. Hvis du drejer på hjulet, kan du stille temperaturen. Den indstilling vil gælde indtil næste skift.

I forhold til billedet kunne et eksempel være, at klokken er 14.00 og du har ikke brug for den høje temperatur resten af dagen. Du kan så dreje hjulet til fx 17°. Den indstilling vil så holde indtil kl. 20.00, hvor natsænkningen indtræder (den er måske også 17°).

Manu

I manuel mode bestemmes temperaturen udelukkende ved at hjulet indstilles. Den temperatur, du vælger her, vil gælde indtil du foretager en ny regulering eller skifter mode. 

Varmepause
Når du lukker for radiatoren om sommeren, kan du stille enheden i Manu og sætte temperaturen ned til fx 15°. Det er dog meget smartere at skrue op til 30° – så står der “ON”, og det betyder at varmepausen er slået til – der lukkes for varmen og der spares på batterierne. Kalkbeskyttelsesprogrammet, som er omtalt nedenfor, fortsætter med at køre. 

Ferie 

Gammel Danfoss-termostat.

Tager du fx på vinterferie, er du måske væk i 10 dage. Normalt skruer du sikkert blot ned på mellem”1″ og “2” på en gammel Danfoss-termostat, og så skruer du op, når du kommer hjem igen – og finder dig i, at der er lidt koldt de første timer.

Med ferieindstillingen (symboliseret ved en kuffert), kan man indstille er temperatur, der skal gælde i en periode. Sådan gør du:

Tryk på A indtil kuffertsymbolet vises (– det kan virke lidt omvendt, men først indstilles klokkeslættet, derefter datoen og derefter temperaturen):

 • Indstil tidspunktet og bekræft.
 • Indstil dato og bekræft.
 • Indstil temperatur og bekræft.

Andre indstillinger

Enheden indeholder en del andre funktioner, der kan være rigtig nyttige.

Åbent vindue

Denne funktion skruer ned til en valgt temperatur i op til en time, hvis temperaturen pludselig falder. Sådan indstilles den:

 • Langt tryk på A for at åbne menuen – PRO vises. Brug hjulet til at bladre frem til AER og bekræft.
 • Vælg temperatur – fx 5° og bekræft.
 • Vælg periode og bekræft. Der kan vælges mellem 0 og 60 minutter.

Denne funktion er smart – hvis du husker at lukke vinduet indenfor det valgte tidsrum.

Et andet fabrikat, som fungerer på samme måde som beskrevet her.

Tastaturlås

Piller børnene ved termonstaten, kan den låses ved at trykke samtidig på A og C. Lås op på samme måde.

Sommertid/vintertid

Funktionen kan slås fra/til: Menu > DST.

Boost

Trykker man under normal drift på drejehjulet, skrues der næsten helt op for termostaten i 300 sekunder (5 minutter). Displayet viser en nedtælling. Tryk igen for at annullere.

Offset-temparatur

Hvis du oplever at rumtemperaturen i stuen ikke svarer til det, der står på enheden, kan du justere enheden. Det sker under Menu > TOF.

Beskyttelse mod tilkalkning

Lørdag kl. 12.00 skuer enheden helt op og skruer ned igen – det sker for at “motionere” den lille stift, så den ikke sætter sig fast. Denne funktion kører også under varmepausen.

Reset

Vil du nulstille enheden, trykker du på menu > RES.

Montering mv

Når du monterer enheden, skal du sørge for at plastic-adapteren er klikket helt på plads. Er den ikke helt i bund, bliver afstand mellem stiften og enheden forkert, og den vil ikke fungere korrekt.

Print Friendly, PDF & Email

Skriv en kommentar